Fabryka EGGER Biskupiec rośnie w dynamicznym tempie

Na działce inwestycyjnej EGGER w Biskupcu widoczne są już pierwsze budynki 
i instalacje. Prace budowlane prowadzone są zgodnie z planem bez względu na warunki atmosferyczne. W dynamicznym tempie tworzony jest także zespół, który w przyszłości będzie pracował w zakładzie produkcyjnym. Aktualnie zatrudnionych jest już przeszło 160 osób. Niebawem ruszy rekrutacja na stanowiska typowo produkcyjne.

Wizualizacja fabryki płyt wiórowych 
w Biskupcu.

 

Plac budowy

Na działce inwestycyjnej w Biskupcu, na której od ponad sześciu miesięcy powstaje pierwszy polski zakład produkcyjny Grupy EGGER, stoją już magazyny wyrobów gotowych i budynek utrzymania ruchu. W trakcie budowy są aktualnie budynki produkcyjne – płyty wiórowej surowej 
i melaminowanej, w których instalowane są już linie produkcyjne. Z daleka widać silosy, 
w których będą magazynowane wióry do produkcji płyt meblowych. Rozwinęła się również infrastruktura drogowa – na kolejnych wewnętrznych ulicach został położony asfalt. 
W najbliższych miesiącach powstaną też: magazyn wysokiego składowania, budynek przygotowania wiórów, budynek z pomieszczeniami socjalnymi oraz plac pod składowanie drewna. Firma EGGER na co dzień dba o czystość w okolicy działki inwestycyjnej. Na bieżąco czyszczona jest ulica Mickiewicza oraz odcinek drogi krajowej nr 16. Przy budowie swojej najnowszej fabryki Grupa EGGER stara się korzystać z produktów i usług oferowanych przez lokalne przedsiębiorstwa. Kupuje od nich m. in. stal i beton. Inwestor nawiązał również współpracę z miejscowymi przedsiębiorstwami budowlanymi i transportowymi. Aktualnie na budowie pracuje około 800 osób.


Plac budowy – widok z drona.

 

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska i zrównoważone wykorzystanie surowców są dla nas niezwykle ważne. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że region Warmii i Mazur to „Zielone Płuca Polski”, dlatego zwracamy szczególną uwagę na jakość powietrza w okolicy inwestycji. W związku z tym, wyposażymy fabrykę w najnowocześniejszy sprzęt ograniczający przedostawanie się zanieczyszczeń do atmosfery. Tego rodzaju emisja będzie minimalizowana dzięki zastosowaniu palników niskoemisyjnych, filtrów workowych, cyklonów, mokrego elektro-filtru, oczyszczacza biologicznego oraz oczyszczacza mokrego na hali pras. Wszystkie ww. technologie uznawane są za najlepsze dostępne techniki redukcji emisji w tej gałęzi przemysłu – powiedział Waldemar Zawiślak, Członek Zarządu EGGER Biskupiec.

Na działce inwestycyjnej widoczne 
są już pierwsze budynki.

 
Warto w tym miejscu wspomnieć, że firma rozpoczęła budowę dwóch oczyszczalni. Pierwsza instalacja będzie odpowiedzialna za uzdatnianie wód opadowych i roztopowych, które będą wykorzystywane w naszych procesach produkcyjnych oraz jako woda do wewnątrzzakładowych systemów przeciwpożarowych. Zanim woda trafi do zbiorników retencyjnych będzie przeprowadzane wstępne oczyszczanie  polegające na mechanicznym usunięciu cząstek stałych. W zbiornikach będzie następowała sedymentacja a następnie filtracja już po wypływie ze zbiorników. Woda będzie odprowadzana do miejskiej kanalizacji deszczowej tylko 
w przypadku jej nadwyżki w zbiornikach retencyjnych. Jej jakość będzie dokładnie sprawdzana zgodnie z warunkami pozwolenia wodnoprawnego. Druga oczyszczalnia będzie miała za zadanie dodatkowo oczyścić wodę procesową z zakładu nim ta trafi do miejskiej kanalizacji 
i oczyszczalni ścieków. W tym celu wykorzystane będą separatory koalescencyjne. Jakość ścieków odprowadzanych przez zakład do miejskiej kanalizacji będzie zgodna z uzgodnieniami 
z PWiK i z obowiązującymi standardami.


Prace budowlane prowadzone są zgodnie z planem, niezależnie 
od pogody.

Produkcja w nowym zakładzie ruszy pod koniec 2018 roku.

 

Zatrudnienie w EGGER Biskupiec
Od początku zeszłego roku spółka EGGER Biskupiec zatrudniła już ponad 160 osób. Ponad 90% z nich to mieszkańcy Biskupca i okolicznych miejscowości, oddalonych maksymalnie 40 kilometrów od fabryki. Znajdują się wśród nich zarówno pracownicy wysoko wykwalifikowani jak i ci, którzy dopiero zdobywają pierwsze umiejętności i doświadczenie. Zatrudnieni przez spółkę elektrycy, automatycy, mechanicy i operatorzy linii produkcyjnych przechodzą teraz intensywne szkolenia w zakładach Grupy EGGER w Austrii i Rumunii. Do tej pory udało się już w znacznej mierze skompletować działy: zakupów, utrzymania ruchu, obsługi klienta, księgowości i HR. Wciąż prowadzony jest nabór do zespołu kontrolingu finansowego i działu logistyki. Firma poszukuje także operatorów maszyn. Łącznie chce zatrudnić ich ponad stu. Niebawem rozpocznie się rekrutacja na stanowiska typowo produkcyjne.
Jak wynika z naszych pierwszych doświadczeń, mieszkańcy Biskupca i okolic z dużym zainteresowaniem śledzą  oferty zatrudnienia w fabryce EGGER i chętnie na nie odpowiadają. Jesteśmy dumni z tego, że firma przyciąga kolejne zmotywowane do pracy osoby, które chcą razem z nami budować oddział w Biskupcu od podstaw. Nasi pracownicy mogą liczyć przede wszystkim na stabilne warunki zatrudnienia i możliwość rozwoju. Rotacje w naszej Grupie zdarzają się rzadko. Większość członków zespołu jest z nami związana od lat i rozwija swoją karierę w ramach naszej struktury. Wszystkim nowozatrudnionym zapewniamy niezbędne szkolenia i chętnie uczymy ich nowych umiejętności. Ponadto, nasi pracownicy mogą liczyć na przyjazną atmosferę pracy rodzinnej firmy – powiedziała Magdalena Mokot, Kierownik działu Zasobów Ludzkich w firmie EGGER Biskupiec. Wszyscy zainteresowani pracą mogą śledzić oferty firmy zamieszczane w zakładce „oferty pracy” na stronie www.biskupiec.egger.com, 
w portalu pracuj.pl oraz na tablicach informacyjnych zlokalizowanych w centrum Biskupca 
i w Biskupieckim Urzędzie Pracy.

Nowa fabryka będzie produkowała około 650 000 m³ płyt wiórowych rocznie

Zaangażowanie w życie lokalnej społeczności

Od początku swojej obecności w Biskupcu EGGER angażuje się w lokalne i regionalne wydarzenia i inicjatywy. Ostatnio przedstawiciele firmy uczestniczyli m. in. w targach pracy 
w Szczytnie i Olsztynie, na których zaprezentowali odwiedzającym możliwości rozwoju zawodowego w strukturach przedsiębiorstwa. Już dziś pracownicy EGGER planują też udział w kolejnych regionalnych targach pracy m. in. w Biskupcu, Kolnie, Mrągowie, czy Pasymiu. Firma regularnie spotyka się też z uczniami szkół średnich. W marcu przedstawiciele EGGER w ramach inicjatywy „Tydzień techniczny w szkole’’ odwiedzili Zespół  Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie. 10 kwietnia  przedstawiciele firmy wzięli udział w kwartalnym spotkaniu lokalnych przedsiębiorców w Biskupcu.

W tym miejscu warto również wspomnieć o wsparciu finansowym udzielonym przez austriackiego inwestora Szpitalowi Powiatowemu im. Jana Mikulicza w Biskupcu, na którego rzecz odbyła się aukcja przedmiotów podczas II Balu Charytatywnego Biskupca. EGGER za przekazanie największej sumy w jednej z licytacji otrzymał statuetkę Anioła Dobroczynności przyznaną przez Starostę Olsztyńskiego Małgorzatę Chyziak.– Nie mogło nas zabraknąć na tak ważnym i potrzebnym wydarzeniu – podkreśla Barbara Walczyk, odpowiedzialna za PR 
i Komunikację w EGGER Biskupiec – w ramach naszego wsparcia przekazaliśmy również voucher na pobyt all inclusive w hotelu, który znajduje się w pięknej turystycznej miejscowości St. Johann in Tirol, w której znajduje się nasza centrala i jedna z fabryk.

W kolejnych miesiącach EGGER weźmie udział w lokalnych obchodach Dnia Dziecka oraz Dni Biskupca. Ponadto, inwestor planuje również otwarcie letniego namiotu EGGER w centrum miasta jako uzupełnienia dla funkcjonujących aktualnie tablic informacyjnych i strony internetowej firmy. W zeszłym roku ta aktywność cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Spotkania z mieszkańcami w namiocie EGGER były świetną okazją do wzajemnej wymiany informacji. Okazały się również ważnym elementem budowania dobrych relacji ze społecznością lokalną.

Rozwój miasta

Obecność EGGER w Biskupcu pozytywnie wpłynęła na rozwój lokalnego rynku nieruchomości. Firma zakupiła, od miejscowego przedsiębiorcy budowalnego, kilkanaście mieszkań dla swoich pracowników. Pojawianie się dużego inwestora w niewielkim mieście spowodowało również ożywienie w usługach hotelarskich oraz gastronomicznych. Zyskują także przedsiębiorcy 
z innych branż, w tym usług i handlu (transport, usługi utrzymania czystości, ochrona).

Pozytywny wpływ na rozwój lokalnej przedsiębiorczości to, obok stabilnych miejsc pracy zapewnionych przez naszą fabrykę, jedna z najważniejszych korzyść jaką odczują mieszkańcy Biskupca i okolic. Wierzymy w to, że dzięki powstaniu naszego zakładu będą mogli rozszerzać swoje działalności, tworzyć nowe miejsca pracy i wzmacniać swoją rynkową konkurencyjność. Nie byłoby to możliwe bez zaangażowania i wsparciu lokalnych i regionalnych władz oraz dyrekcji Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Jesteśmy wdzięczni burmistrzowi Biskupca, członkom Rady Gminy, Staroście Olsztyńskiemu oraz Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu, że dzięki ich przychylności możemy rozwijając własną działalność ożywiać gospodarczo region – powiedział Waldemar Zawiślak Członek Zarządu EGGER Biskupiec.

Targi Arena Design

Poza działalnością w Biskupcu, EGGER od wielu lat bierze również aktywny udział w ważnych wydarzeniach branżowych. W dniach 6-9 marca 2018  w Poznaniu na targach arenaDesign austriacki przedsiębiorca zaprezentował na swoim stoisku produkty premium Egger 
oraz nowości z zakresu trendów i wizualizacji. Głównym tematem ekspozycji były nowoczesne drewnopochodne materiały, takie jak struktury synchroniczne, płyty lakierowane o wysokim połysku i głębokim macie. Nie zabrakło również nowej kolekcji podłóg laminowanych EGGER PRO 2018-2010. Targi arenaDesign były także okazją do podzielenia się z odwiedzającym informacjami na temat postępów budowy fabryki EGGER w Biskupcu. Podczas targów nasze stoisko odwiedziło wielu klientów, którzy  z niecierpliwością oczekują na otwarcie fabryki w Biskupcu. Dzięki nowemu zakładowi polskie firmy z branży meblarskiej zyskają ułatwiony dostęp do dobrej jakości surowca. Z pewnością ułatwi i przyspieszy 
to produkcję mebli na rodzimym rynku – powiedział Waldemar Zawiślak, Członek Zarządu EGGER Biskupiec.
Fabryka w Biskupcu zostanie otwarta z końcem 2018 roku. Rocznie zakład będzie wytwarzał około 650 tysięcy metrów sześciennych płyt wiórowych.

***

O EGGER Biskupiec

Fabryka EGGER Biskupiec to 19 zakład Grupy EGGER w Europie i pierwszy w Polsce. Szacunkowa wartość inwestycji EGGER w Biskupcu to około miliard złotych.

Pierwsza polska fabryka Grupy EGGER będzie produkować około 650 000 metrów sześciennych płyt wiórowych rocznie wykorzystując bezpieczne i najnowocześniejsze technologie. W zakładzie EGGER stworzy 400 bezpośrednich nowych miejsc pracy. W wyniku inwestycji powstanie także dodatkowe 600 pośrednich miejsc pracy stworzonych przez partnerów biznesowych oraz lokalne małe i średnie przedsiębiorstwa.

Fabryka w Biskupcu będzie miała kluczowe znaczenie dla Grupy EGGER w tej części Europy. Produkcja będzie skoncentrowana głównie na płytach wiórowych przeznaczonych dla przemysłu meblarskiego. To długoterminowy projekt zaplanowany na kilka następnych pokoleń.

Fabryka, poza stworzeniem nowych miejsc pracy, zwiększy atrakcyjność regionu dla innych inwestorów. Będzie to najnowocześniejsza fabryka w całej Grupie EGGER wyposażona w najnowsze maszyny i technologie, które zapewniają wysoki poziom ochrony środowiska i bezpieczeństwo pracy.
Zakład będzie zlokalizowany na terenie przy skrzyżowaniu dróg krajowych nr 16 i 57. Lokalizacja inwestycji spełnia wszystkie wymogi dotyczące odległości od miast i budynków mieszkalnych. Wielkość działki przeznaczonej pod inwestycję wynosi 85 hektarów.

Fabryka zostanie podzielona na kilka głównych części, takich jak składowisko drewna, obszar produkcyjny, teren do dalszej obróbki, magazyn produktów oraz budynki administracyjne. Umiejscowienie różnych części zakładu zostało wybrane w taki sposób, aby zminimalizować wpływ fabryki na otoczenie i środowisko naturalne. Przykładowo, dźwięk pochodzący 
z segmentu produkcji będzie wyciszony przez magazyn i składowisko drewna.

Więcej informacji na temat inwestycji dostępnych jest na stronie: http://biskupiec.egger.com/pl/

O Grupie EGGER

Firma EGGER została założona przez Fritza Eggera w 1961 roku. Pierwsza fabryka płyt wiórowych została otwarta w St. Johann w Tyrolu. Było to podstawą przyszłych sukcesów firmy. Po 57 latach działalności grupa EGGER nadal jest własnością braci Michaela i Fritza Eggera. Firma jest obecna w większości europejskich krajów i ma siedemnaście fabryk w Europie: w Austrii, Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Rosji i Turcji. W ubiegłym roku firma EGGER przejęła również fabrykę w Argentynie.

EGGER produkuje pełny asortyment produktów dla przemysłu meblarskiego oraz do zabudowy wnętrz: różnego rodzaju płyty wiórowe, płyty MDF i HDF, płyty komórkowe lub płyty melaminowane. Oferuje także materiały konstrukcyjne: szeroki wachlarz płyt OSB, deski podłogowe OSB, otwarte na dyfuzję i wilgocioodporne płyty z włókien drzewnych, a także tarcicę. EGGER produkuje również wysokiej jakości podłogi laminowane.

Zrównoważona gospodarka leśna oraz przyjazna dla środowiska produkcja są kluczowe 
dla EGGER. Wszystkie fabryki są certyfikowane zgodnie ze standardami PEFC lub FSC. 
W swoich fabrykach EGGER stawia na zintegrowaną produkcję materiałów drewnopochodnych. Jej efektem jest optymalne wykorzystanie drewna jako surowca – od produkcji materiałów z drewna oraz drewnopochodnych do ich przetwarzania w energię elektryczną w posiadanych przez firmę elektrowniach na biomasę. W związku z tym, że wszystkie produkty EGGER powstają z naturalnie odnawialnego drewna, są one pozbawione CO2, a ,tym samym, przyjazne dla środowiska. EGGER jest liderem na rynku produkcji materiałów drewnopochodnych pod kątem zrównoważonego rozwoju na całej linii produkcji. EGGER jako pierwszy producent produktów drewnopochodnych w Europie przedstawił deklaracje EPDs (środowiskowe deklaracje produktów) dla wszystkich swoich bazowych produktów.

EGGER funkcjonuje na polskim rynku meblowym od początku lat 90-tych. W tym czasie firma nawiązała współpracę z ponad 150 partnerami  i zbudowała długoterminowe relacje biznesowe z ponad 100 klientami. W 1995 roku Grupa otworzyła swoje biuro w Poznaniu.

Więcej informacji dotyczących Grupy EGGER dostępnych jest na stronie http://www.egger.com.

 

EGGER Biskupiec w liczbach:
•    Firma zatrudniła już ponad 160 pracowników.
•    Aktualnie EGGER Biskupiec poszukuje ponad 100 operatorów produkcji.
•    Docelowo w fabryce powstanie 400 miejsc pracy.
•    Codziennie przy budowie zakładu produkcyjnego pracuje około 800 osób.
•    Prace budowlane zakończą się pod koniec 2018 roku.
•    Wartość inwestycji w Biskupcu to około 
1 miliard złotych.